Jako dzieciom swobodnie jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To kłopotliwe życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu gruntownie przeciwnym. A szkoda, ponieważ Read More