Najważniejszym spośród trudnych wyzwań w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze miasta są nie zaadaptowane do tak dużego nasilenia korków, jaki pojawił się przez zwiększenie Read More